loader

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хийсэн 2023 оны нэгдүгээр улирлын худалдан авах ажиллагааны "Ашиг сонирхолын зөрчилгүй" тухай мэдээлэл

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд