loader

 “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцаж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг урьж байна. 

 

 Шүүхийншийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор “харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” мэргэжил олгох сургалтад суралцах хүсэлтэй иргэдийг бүртгэх, сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах гэж байна.

 Бүртгэлийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Улаанбаатар хотын бүсийн  болон орон нутаг дахь харьяа хорих анги, салбар нэгжүүдэд 2023 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 16-ны өдрийг хүртэл хугацаанд зохион байгуулж, судалгаанд хамруулна.

 Элсэгчдэд тавигдах ерөнхий шаардлага:

 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн;
 • Ял шийтгэл эдэлж байгаагүй;
 • Ахлагчийн бүрэлдэхүүнд 35 хүртэлх настай байх;
 • Бие бялдрын зөв хөгжилтэй, 170 см-ээс доошгүй өндөртэй;
 • Биеийн ил харагдах хэсэгт шивээсгүй байх;
 • Дээд боловсролтой. Зайлшгүй шаардлагаар ажлын сул орон тоонд судлагдсан, бусад тавигдах шаардлага хангасан бүрэн дунд боловсролтой иргэн  байж болно.
 • Байгууллагын хүний нөөцийн сул орон тооноос хамаарч, харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалтад зөвхөн эрэгтэй иргэдийг бүртгэнэ.
 • Зөвхөн эмч, эмнэлгийн ажилтны сул орон тоонд эмэгтэй иргэдийг бүртгэнэ.

Бүрдүүлэх материал:

 1.       Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл /өөрийн гараар бичсэн байх/;
 2.      Хувь хүний намтар /өөрийн эцэг эх, гэр бүлийн хүний эцэг эхийн намтар байна. Хувь хүний намтар бичих санамжийн дагуу бичсэн байх/;
 3.      Төрсний гэрчилгээний хуулбар, төрсний бүртгэлийн лавлагаа;
 4.      Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 5.      Боловсролын үнэмлэх, диплом нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт;
 6.      Оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 7.      Урьд ажиллаж байсан байгууллагын ажил байдлын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/;
 8.      Төрийн албан хаагчийн анкет /2019 онд батлагдсан маягт “А” хэсгийг үнэн зөв, бүрэн бичсэн байх/;
 9.      Нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр;
 10.      Цээж зураг /4х6 хэмжээтэй 4 хувь, 3х4 хэмжээтэй 4 хувь/;
 11.      Цэргийн алба хаасан талаарх архивын лавлагаа, цэргийн үүрэгтний үнэмлэх ;
 12.      Өр төлбөртэй эсэх лавлагаа.

 

Харилцах утас: 7010-9960

                              7010-9962

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд