loader

“ЗӨВ ХАНДЛАГА-ЭЕРЭГ НӨЛӨӨ” АЯНД ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР “ТЭРГҮҮН БАЙР” ЭЗЭЛЛЭЭ

 
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Төв аймгийн засаг даргын тамгын газар, Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс “Зөв хандлага эерэг нөлөө” аяныг зохион байгууллаа.
Зургаан сарын хугацаанд аймгийн бүх шатны байгууллагын дунд зохион байгуулсан тус аянд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Төв аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хамт олон амжилттай оролцож, “ТЭРГҮҮН БАЙР”-т шалгарлаа.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд