loader

ХУУЛЬ СУРТАЛЧЛАХ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хэлтэс, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, дүүргийн прокурорын газар болон цагдаагийн газартай хамтран хууль сурталчлах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгууллаа.Тус өдөрлөгөөр дүүргийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс болон ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбооноос ажилгүй иргэд болон хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн, хорих ялаас хугацааны өмнө суллагдаж, хяналт тогтоосон иргэдийг ажлын байранд зуучлах ажлыг зохион байгуулж, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас иргэдэд хууль, эрх зүйн талаар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд