loader

Англи хэлний ур чадварын тэмцээн зохион байгууллаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан “Гадаад хэл-мэдлэгийн түлхүүр” дунд хугацааны сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, алба хаагчдын мэдлэг чадварыг сорих, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор Булган аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-437 дугаар нээлттэй хорих анги, 439 дүгээр хаалттай хорих ангийн алба хаагчдын дунд  “English quiz”  ур чадварын тэмцээн зохион байгууллаа.

Тус тэмцээнд гурван байгууллагын 4 баг англи хэлний мэдлэг чадвараа сорин өрсөлдөж, 439 дүгээр хаалттай хорих ангийн алба хаагч, дэслэгч Н.Насандэлгэр ахлагчтай “Sunshine” баг нэгдүгээр байрт, Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-437 дугаар нээлттэй хорих ангийн алба хаагч, дэслэгч Б.Бат-Энх ахлагчтай “Red” баг хоёрдугаар байрт, Булган аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын алба хаагч, ахлах дэслэгч З.Ууганцэцэг ахлагчтай “Best of best” баг гуравдугаар байрт тус тус шалгарлаа.


Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд