loader

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны сургуулийн захирал, хурандаа Б.Нямгомбо докторын зэрэг хамгааллаа

Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2021.10.08-ны өдөр Их сургуулийн Докторын зэрэг хамгаалуулах  зөвлөлийн хуралдааны танхимд боллоо.

Энэ удаагийн хуралдаанаар Дотоод хэргийн их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны сургуулийн захирал, хурандаа Б.Нямгомбо “Хорих байгууллагын гүйцэтгэх албаны мэдээлэл дүн шинжилгээний ажил” сэдвээр докторын зэрэг  хамгааллаа.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд