Өргөдөл гомдол
Та мэдээлэлээ Крилл үсгээр үнэн зөв бөглөнө үү! Жишээ: Нэр: Батдоржийн Болд гэх мэт.