Тендер

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо : 2017-02-15 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Гал тогооны тоног төхөөрөмж, эд хогшил, уурын зуух нийлүүлэх” Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ/201700024 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар  эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Гал тогооны тоног төхөөрөмж, эд хогшил, уурын зуух”-ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр  нь 50,000 төгрөг, эсхүл ...

Дэлгэрэнгүй »

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 2-р сарын 15 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Компьютер, техник хэрэгсэл нийлүүлэх” Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ/201700020 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Компьютер, техник хэрэгсэл”-ийг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр нь 50,000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар худалдан ...

Дэлгэрэнгүй »

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 2-р сарын 15 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Суудлын болон хүн, ачаа тээврийн автомашин худалдан авах” Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ/201700019 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Суудлын болон хүн, ачаа тээврийн автомашин”–ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр  нь 50,000 төгрөг, ...

Дэлгэрэнгүй »

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2017 оны 2-р сарын 15 Тендер шалгаруулалтын нэр: “Байгууллагын хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” Тендер шалгаруулалтын дугаар: ШШГЕГ/201700009 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар  эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Байгууллагын хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн”-ийг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэлээр  нь 50,000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй ...

Дэлгэрэнгүй »

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх ШШГЕГ-2016/01/УТ тоот нээлттэй тендер шалгаруулалтын үр дүн

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх ШШГЕГ-2016/01/УТ тоот нээлттэй тендер шалгаруулалтын үр дүн

Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо 1 2 3 4 5 10 11 12 13 2 Шүүхийн шийдвэр ...

Дэлгэрэнгүй »

“ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН”

“ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ  ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 3-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН”

2016.09.26-ны байдлаар Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Санхүүжилт олгосон эсэх /сая төг/ Санхүүжилтийн хувь /%/ Үлдэгдэл санхүүжилт /сая төг/ Тайлбар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ ...

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Санхүүжилт олгосон эсэх /сая төг/ Санхүүжилтийн хувь /%/ Үлдэгдэл санхүүжилт /сая төг/ Тайлбар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо Гэрээ дуусгаж, дүгнэсэн огноо ...

Дэлгэрэнгүй »

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 1-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

2016.03.25-ны байдлаар Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төгрөг/ Эрх шилжүүлсэн эсэх /Хууль Зүйн Яам/ Гэрээний дүн /сая төгрөг/ Гүйцэтгэгчийн нэр, гэрээний дугаар Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо e-procurement.mn сайтад тендерийн урилга нийтэлсэн огноо Сонин хэвлэлд тендерийн ...

Дэлгэрэнгүй »

“401 дүгээр хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх ШШГЕГ-2016/12/УТ дугаарт тендерийн үр дүн”

“401 дүгээр хорих анги-Нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх  ШШГЕГ-2016/12/УТ дугаарт тендерийн үр дүн”

Тендерийн үнэлгээний хороо 2016 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгуулагдаж, 2016 оны 1 дүгээр сарын 29-ны өдөр худалдан авах ажиллагааны e-procurement.mn сайтад, өдөр тутмын “Өдрийн сонин”-д тендерын урилгыг нийтлүүлсэн. Тендерийн нээлтийг 02 дугаар сарын 29-ны өдөр нээж 6 байгууллага 12 багцад тендер ирүүлснийг үнлэн шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлсэн. Монос фарм трейд ххк нь Багц№1,3,5,6,11, Ай Ви Ко интернейшнл ХХК ...

Дэлгэрэнгүй »

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах r-r2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

“Хүнсний хэрэгцээт бүтээгдэхүүн нийлүүлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах  r-r2016/11/УТ дугаартай тендерийн үр дүн

 Багц №3-т ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/145 тоот тушаалаар шууд гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэн хоёр компаниас үнийн санал авч, барааны дээжийг авчруулан туршиж үзсэний үндсэн дээр ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/164 тоот тушаалаар гэрээ байгуулах эрх олгосон. Дэлгэрэнгүйг хүснэгтээс харна уу. Багцын дугаар, нэр Төсөвт өртөг /мян.төг/  Санал ирүүлсэн компанийн нэр ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top