Хүүхдийн тэтгэлэг төлөгч болон авагч иргэдэд зориулсан гарын авлага хэвлүүллээ

           Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2017 оныг “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйчилгээ”-ний жил болгон зарласан. Тус ажлын хүрээнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Шийдвэр гүйцэтгэх газар, Дэлхийн зөн Монгол олон улсын байгууллагатай хамтран хүүхдийн тэтгэлэг төлөгч авагч болон иргэдэд зориулсан гарын авлагыг тус тус хэвлүүллээ.

img_1358

            Хүүхдийн тэтгэлгийн талаарх ойлголт, шийдвэр гүйцэтгэх үндэслэл, тэтгэлэг олгох хэлбэр, хугацаа, хэмжээ, тэтгэлэг авагч, төлөгчийн эрх, үүрэг, тэтгэлэг нөхөн гаргуулах, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг сэргээн явуулах, тэтгэлэг авагч болон төлөгч юуг анхаарах зэрэг иргэдэд хэрэгцээтэй мэдээ мэдээллүүд тус гарын авлагад багтжээ.

img_1362

Scroll To Top