Хорих анги

ШШГЕГ-ын харьяа хорих анги

Байгууллагын нэр

Байгууллагын хаяг

Байгууллагын утас

Байгууллагын факс

Шуудангийн хаяг

1

Хорих 401-р анги

Улаанбаатар хот , Хан- Уул дүүрэг, 11-р хороо

70131135

Монгол шуудан

48 дугаар салбар

2

Хорих 403-р анги

Төв аймаг, Лүн сум , 1-р баг

91812403

Монгол шуудан

46 дугаар салбар

3

Хорих 405-р анги

Улаанбаатар хот , Сонгинохайрхан  дүүрэг, 21-р хороо

53030092

93128911

Монгол шуудан

37 дугаар салбар

4

Хорих 407-р анги

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг,

21-р хороо, Ганц худгийн ам

93050407

Монгол шуудан

32 дугаар салбар

5

Хорих 409-р анги

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо

98647602

70154044

Монгол шуудан

46 дугаар салбар

6

Хорих 411-р анги

Улаанбаатар хот , Хан- Уул дүүрэг, 11-р хороо

341117

341012

Монгол шуудан

53 дугаар салбар

7

Хорих 413-р анги

Сэлэнгэ аймаг Мандал сум, Зүүнхараа хот

70367512

70367260

Монгол шуудан

Зүүнхараа шуудан

8

Хорих 415-р анги

Төв аймаг Баян сум

93044407

Монгол шуудан

Төв аймаг Баян       сум

9

Хорих 417-р анги

Төв аймаг, Мөнгөнморьт сум, Булаг баг

98140417

70216505-223

Монгол шуудан

Төв аймаг, Мөнгөн морьт сум

10

Хорих 419-р анги

Хэнтий аймаг,

Хэрлэн сум

70563184

70562552

Монгол шуудан

37 дугаар салбар

11

Хорих 421-р анги

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг

459626

458781

Монгол шуудан

32 дугаар салбар

12

Хорих 429-р анги

Сонгинохайрхан дүүрэг, Тайширын ам

93044751

Монгол шуудан

37 дугаар салбар

13

Хорих 433-р анги

Сэлэнгэ аймаг Мандал сум,

93044227

Монгол шуудан

Зүүнхараа шуудан

14

Хорих 435-р анги

Дархан- Уул аймгийн төвөөс 20км Ширээ нуруу

98000435

Монгол шуудан

Дархан-Уул аймгийн шуудангийн 1-р салбар

15

ӨВ. Хархорин суман дахь ШГА, Хорих 423-р анги

Өвөрхангай аймаг, Хархорин сум

70327783

70327277

Монгол шуудан

Хархорин салбар Шуудангийн хайрцаг

44

16

Говьсүмэр аймаг дахь ШГА, Хорих 425-р анги

Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 1-р баг

70543475

70543168

Монгол шуудан

Говьсүмбэр шуудангийн хаяг 157

17

Багануур дүүрэг дэх ШГА, Хорих 427-р анги

Багануур дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн хэсэг

53140442

70213463

Монгол шуудан

Багануур шуудан салбар

18

Хорих 429-р анги

Улаанбаатар хот , Сонгинохайрхан  дүүрэг, 21-р хороо

98090429

Монгол шуудан

37 дугаар салбар

19

Хорих 431-р анги

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг,

11-р хороо

50993615

21-248838

Монгол шуудан

Хонхорын салбар

20

Хорих 435-р анги

Дархан- Уул аймгийн төвөөс 20км Ширээ нуруу

98000435

Монгол шуудан

Дархан-Уул аймгийн шуудангийн 1-р салбар

21

Орхон аймаг дахь ШГА Хорих 437-р анги

Орхон аймаг , Баянөндөр сум

70355482

Ф-70359048

Монгол шуудан

Шуудангийн хайрцаг

1017

22

Хорих 439-р анги

Булган аймаг,

Орхон сум

98312436

Шуудангийн хайрцаг

987

23

Хорих 441-р анги

Улаанбаатар хот , Баянзүрх дүүрэг, 2-р хороо

70152603

Монгол шуудан

Шуудангийн салбар 46

24

Хөвсгөл аймаг дахь ШГА, Хорих 443-р анги

Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум

53150504

70383149

Монгол шуудан

Шуудангийн хаяг

213600

25

Дархан Уул аймаг дахь ШГА, Хорих 445-р анги

Дархан Уул аймаг , Дархан сум, 4-р баг

01372-41222

Ф-70376897

Монгол шуудан

Дархан-Уул аймаг шуудан, хуучин Дархан салбар

26

Ховд аймаг дахь ШГА Хорих 457-р анги

Ховд аймаг, Жаргалант сум, Рашаант баг

70432271

70432553

Монгол шуудан

Шуудангийн хайрцаг

84000

27

Цагдан хорих 461-р анги

Улаанбаатар хот , Баянгол  дүүрэг, 20-р хороо

70174880

70174888

Монгол шуудан 46 дугаар салбар

Scroll To Top