ХЗДХ-ийн сайдын шагнал олгох журам шинэчлэн батлагдлаа

ХЗДХ-ийн сайдын  2017 оны дөрөвдүгээр сарын 13-ны өдрийн А 87 дугаар тушаалаар Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын шагнал олгох журмыг шинэчлэн баталлаа. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын болон хууль зүйн бусад салбарт онцгой амжилт гаргасан, мэргэжлээрээ тогтвортой, үр дүнтэй ажилласан төрийн албан хаагч иргэнийг шагнаж урамшуулахад энэ журмыг баримтална. Дэлгэрэнгүйг ХЗДХЯ-ны Mojha.gov.mn цахим хаягнаас  үзнэ үү.

Эх сурвалж: http://mojha.gov.mn

Scroll To Top