Харьяа анги, салбар, нэгж

Тогтоол гүйцэтгэх газар

Шийдвэр гүйцэтгэх газар

Хорих 401-р анги

Хорих 403-р анги

Хорих 405-р анги

Хорих 407-р анги

Хорих 409-р анги

Хорих 411-р анги

Хорих 415-р анги

Хорих 417-р анги

Хорих 421-р анги

Хорих 429-р анги

Баривчлах 431-р анги

Хорих 433-р анги

Хорих 435-р анги

Хорих 439-р анги

Хорих 441-р анги

Цагдан хорих 461-р анги

Мандал сум дахь ШГА /хорих 413-р анги/

Хэнтий аймаг дахь ШГА /хорих 419-р анги/

Хар хорин сум дахь ШГА /хорих 423-р анги/

Ховд аймаг дахь ШГА /хорих 457-р анги/

Хөвсгөл аймаг дахь ШГА /хорих 443-р анги/

Говьсүмбэр аймаг дахь ШГА /хорих 425-р анги/

Дархан Уул аймаг дахь ШГА/хорих 445-р анги/

Нийслэлийн ШГАлба

Архангай аймаг дахь ШГА

Багануур дүүрэг дэх ШГА /хорих 427-р анги/

Баянхонгор аймаг дахь ШГА

Баян-Өлгий аймаг дахь ШГА

Булган аймаг дахь ШГА

Говь-Алтай аймаг дахь ШГА

Дундговь аймаг дахь ШГА

Дорноговь аймаг дахь ШГА

Дорнод аймаг дахь ШГА

Завхан аймаг дахь ШГА

Орхон аймаг дахь ШГА /хорих 437-р анги/

Өмнөговь аймаг дахь ШГА

Өвөрхангай аймаг дахь ШГА

Сүхбаатар аймаг дахь ШГА

Сэлэнгэ аймаг дахь ШГА

Төв аймаг дахь ШГА

Увс аймаг дахь ШГА

Хадгаламж зээлийн хоршоо ТББААлба /БХЗХТБААлба/

Согтуурах донтой өвчтөнг эмчлэх газар /СМДӨАЭАХХГазар/

Хэрэмт цамхаг УТҮГ

Шохой тоосго нэгдэл нэгдэл

Мэргэжил сургалтын төв /МСҮТ/

Тосонцэнгэл шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг

Налайх шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг

Замын-Үүд шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг

Хєтєл шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг

Авдрант Хайрхан УТҮГ

Багануур тоосго ТӨААТҮГ

Газар Ивээл ТӨААТҮГ

Баривчлах төв
Scroll To Top