Харьяа анги, салбар, нэгж

Тогтоол гүйцэтгэх газар

Шийдвэр гүйцэтгэх газар

Хорих 401-р анги

Хорих 403-р анги

Хорих 405-р анги

Хорих 407-р анги

Хорих 409-р анги
Хорих 411-р анги
Хорих 415-р анги
Хорих 417-р анги
Хорих 421-р анги
Хорих 429-р анги
Баривчлах 431-р анги
Хорих 433-р анги
Хорих 435-р анги
Хорих 439-р анги
Хорих 441-р анги
Цагдан хорих 461-р анги
Мандал сум дахь ШГА /хорих 413-р анги/
Хэнтий аймаг дахь ШГА /хорих 419-р анги/
Хар хорин сум дахь ШГА /хорих 423-р анги/
Ховд аймаг дахь ШГА /хорих 457-р анги/
Хөвсгөл аймаг дахь ШГА /хорих 443-р анги/
Говьсүмбэр аймаг дахь ШГА /хорих 425-р анги/
Дархан Уул аймаг дахь ШГА/хорих 445-р анги/
Нийслэлийн ШГАлба
Архангай аймаг дахь ШГА
Багануур дүүрэг дэх ШГА /хорих 427-р анги/
Баянхонгор аймаг дахь ШГА
Баян-Өлгий аймаг дахь ШГА
Булган аймаг дахь ШГА
Говь-Алтай аймаг дахь ШГА
Дундговь аймаг дахь ШГА
Дорноговь аймаг дахь ШГА
Дорнод аймаг дахь ШГА
Завхан аймаг дахь ШГА
Орхон аймаг дахь ШГА /хорих 437-р анги/
Өмнөговь аймаг дахь ШГА
Өвөрхангай аймаг дахь ШГА
Сүхбаатар аймаг дахь ШГА
Сэлэнгэ аймаг дахь ШГА
Төв аймаг аймаг дахь ШГА
Увс аймаг дахь ШГА
Хадгаламж зээлийн хоршоо ТББААлба /БХЗХТБААлба/
Согтуурах донтой өвчтөнг эмчлэх газар /СМДӨАЭАХХГазар/
Хэрэмт цамхаг УТҮГ
Шохой тоосго нэгдэл нэгдэл
Мэргэжил сургалтын төв /МСҮТ/
Тосонцэнгэл шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг
Налайх шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг
Замын-Үүд шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг
Хєтєл шийдвэр гүйцэтгэх хэсэг
Авдарант Хайрхан УТҮГ
Багануур тоосго ТӨААТҮГ
Газар Ивээл ТӨААТҮГ
Баривчлах төв
Scroll To Top