Удирдах албан хаагчид

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр: Ц.АМГАЛАНБАЯР

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Бригадын генерал

Боловсролын байдал: Дээд, хуульч, доктор

Томилогдсон огноо: Засгийн газрын 2016.09.21 100-р тогтоол

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТОГТООЛ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН  ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: Г.ТУУЛХҮҮ

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Томилогдсон огноо: Хууль зүйн сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 25/172 дугаар тушаал

 

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ДЭД ДАРГА

Овог, нэр: Ж.БАТСАЙХАН

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, хууль зүйн ухааны доктор

Томилогдсон огноо: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/78 дугаар тушаал.

 

ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог, нэр:  М. АЛТАН-ОЧИР

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, магистр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн б/1000 дугаар тушаал

ТОГТООЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог,нэр: П.ХОСБАЯР

Мэргэжил: Хуульч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, магистр

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2015 оны  04 дугаар сарын 17-ны өдрийн б/380 дугаар тушаал

ДОТООД АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

Овог,нэр: Г.ЭЛБЭГСАЙХАН

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны б/1218 дугаар тушаал

 

САНХҮҮ, ХАНГАМЖИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог,нэр: Я.ГАН-ЭРДЭНЭ

Мэргэжил: Төлөвлөлт, эдийн засаг

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны б/1263 дугаар тушаал

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог,нэр: Х. АРИУНБОЛД

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хурандаа

Боловсролын байдал: Дээд, удирдлагын менежер

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний б/1211 дугаар тушаал

 

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗРЫН ДАРГА

Овог,нэр: С.БАТБЯМБА

Мэргэжил: Эрх зүйч

Цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Дээд

Томилогдсон огноо: ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний б/1210 дугаар тушаал

Scroll To Top