Удаан хугацааны уулзалт

Монгол улсын хууль зүйн сайдын 2014 оны 12 сарын 8 өдрийн А/230 тоот тушаалаар Хорих анги дотоод журмын 11.10-т заасны дагуу удаан хугацааны уулзалтын өрөө нь хоногт 4500 төгрөг байх ба уг зардлыг ялтан, уулзалтаар ирсэн хүн хариуцаж хорих ангитай тооцоо хийнэ.
Scroll To Top