loader

Мэдээлэл

2020-07-01

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 953 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

2020-06-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар өдрийн байдлаар нийт 799 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомд...

2020-03-31

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2020-03-02

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийт 292 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

2020-02-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 165 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

2019-12-30

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд