loader

Мэдээлэл

2021-05-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 2021 оны 4 дүгээр сарын байдлаар нийт 529 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 419 буюу 79.1 ху...

2021-04-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 03 дугаар сарын байдлаар нийт 425 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 342 буюу 80...

2021-03-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 02 дугаар сарын байдлаар нийт 250 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 197 буюу 78...

2021-02-05

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2021 оны 01 дүгээр сарын байдлаар нийт 114 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомдлын 93 буюу 81....

2020-12-02

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2020-11-09

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд