loader

Мэдээлэл

2020-04-20

Төв архивын 2020 оны 01 дүгээр улирлын статистик мэдээ...

2019-07-31

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА: Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт Үндэсний төв архивын газраас 2009 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 90 дугаартай «Байгуул...

2019-07-31

Тус архивт2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 30 хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудаас удирдлага зохион байгуулалтын 1931-2018 оны нийт 13’963 хадгаламжий...

2019-07-30

ШШГЕГ-ын Төв архив нь Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг зарчмын хүрээнд «Төрийн архивын ажлын үндсэн заавар»-ыг баримтлан үйл ажиллагаагаа явуул...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд