loader

Мэдээлэл

2017-12-08

Авлига бол байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл биш сэдэвт зөвлөгөөнд оролцов....

2017-11-01

АТГ-ын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлтэй уулзалт зохион байгуулав....

2016-10-03

Авлигын эсрэг сургалт...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд