loader

Мэдээлэл

2023-10-17

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор баталсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд х...

2023-10-04

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-08-01

7 ДУГААР САРЫН ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЭЛ...

2023-08-01

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-07-03

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛАН  ...

2023-06-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт 2023 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар нийт 232 өргөдөл, гомдол хүлээн...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд