loader

Мэдээлэл

2023-05-11

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАРТ 2023 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС 2023 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ ӨДӨР ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ...

2023-05-05

2023 оны 04 дүгээр сарын байдлаар хөрөнгө, орлогыг улсын төсөвт шилжүүлсэн ажилласан талаар...

2023-05-01

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт-2022...

2023-04-28

Сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов зарлагдаагүй учраас сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл байхгүй болно...

2023-04-11

"Ашиг сонирхолын зөрчилгүй" тухай мэдээлэл...

2023-04-11

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд