loader

Мэдээлэл

2018-09-28

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын тушаалаар батлагдсан “2018 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулах мэргэш...

2018-09-24

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг алба хаагчды...

2018-09-22

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, хорих анги, салбар нэгжид шинээр томилогдон ажиллаж байгаа алба хаагчдын мэдлэг чадвар, хандлагыг өөрчлөх, 6 ...

2018-09-10

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар тушаалаар “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээг алба хаагчды...

2018-06-18

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас 2018 оны 06 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд "Хорих ангид онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед тусгайлсан чиг үүрэ...

2018-05-31

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2018 онд алба хаагчдыг дунд зохион байгуулах мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу ШШГЕГ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд