loader

Мэдээлэл

2018-07-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүрэг...

2018-04-09

ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ...

2018-02-12

ШШГЕГ-ын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө...

2017-01-02

Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд