loader

Мэдээлэл

2023-02-04

2023 оны 01-р сар...

2022-11-10

2022 оны 10-р сар...

2022-09-14

ХОРИГДЛЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ , ЦАЛИН ХӨЛС, НЭРИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 2022.08 ...

2022-08-15

Хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлт, цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл - 2022 .7 сар...

2021-01-05

Хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлт, цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл - 2021.12 сар...

2019-10-16

Хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлт , цалин хөлс, нэрийн дансны мэдээлэл - 2019 оны 9-р сар...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд