loader

Мэдээлэл

2018-09-10

ШҮҮХИЙН ШЙИДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙН САНАЛ, 2020-2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ...

2018-07-25

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬЯА ХОРИХ АНГИ, ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР, САЛБАР НЭГЖИЙН 2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН САРЫН ХУВААРЬ ...

2018-03-07

ШШГБ-ын 2018 оны батлагдсан төсөв...

2017-12-13

ШШГБ-ын 2017 оны 12 дугаар сарын хуваарийн өөрчлөлт...

2017-12-05

ШШГБ-ын төсвийн зарлагын 2017 оны 11 дүгээр сарын хуваарилалт...

2017-09-11

ШШГБ-ын төсвийн зарлагын 2017 оны 08 дугаар сарын хуваарилалт...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд