loader

Мэдээлэл

2023-06-06

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас хөдлөх хөрөнгийн үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 10.00 цаг...

2023-06-06

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас хөдлөх хөрөнгийн үнэ хаялцуулах дуудлага худалдааг 2023 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10.00 цагт тус га...

2023-05-25

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах хөдлөх хөрөнгийн үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ний өдрийн 1...

2023-05-25

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн хоёр дахь албадан дуудлага худалдааг 2023 о...

2023-05-25

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн анхны албадан дуудлага худалдааг 2023 оны 6...

2023-05-19

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 1...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд