loader

Мэдээлэл

2023-06-06

АЛБА ХААГЧДЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН...

2023-05-17

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Хүний нөөцийн бодлогын хөгжлийг бэхжүүлэх 2020-2024 оны дунд хугацааны хөтөлбөр”, Анагаахын шинжлэх ухааны үнд...

2023-05-16

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь 2022 онд дэвшүүлсэн зорилт, үндсэн үйл ажиллагаагаа хангалттай түвшинд хэрэгжүүлж, үүргээ гүйцэтгэсэн байна....

2023-05-16

Хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа 62 нэг...

2023-05-08

“Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт”...

2023-05-01

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт-2022...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд