loader

Мэдээлэл

2020-01-18

Дотоод хэргийн их сургууль, Америкийн Нэгдсэн Улсын элчин сайдын яамтай хамтран 2020 оны 1 дүгээр сарын 13-наас 17-ны өдрүүдэд Мансууруулах бодисын хэ...

2020-01-13

ШШГЕГ-ын алба хаагчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтийг дээшлүүлэх зорилго бүхий төв аппаратын нийт алба хаагчдыг хамруулсан биеийн тамирын дасгал, сургуули...

2020-01-09

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2020 онд зохион байгуулах төрөл мэргэжлийн алба хаагчийг мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Шүүхи...

2020-01-03

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүрэг...

2019-12-31

Төв аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас тус аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Төрийн болон Төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж, сургууль...

2019-12-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн хурлыг 12 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгууллаа. Мөн энэ үеэр 2019 онд ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд