loader

Мэдээлэл

2018-03-02

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж...

2018-03-01

ШШГБ-ын алба хаагчдад 2018 онд явуулах албаны болон мэргэшүүлэх сургалтын төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын сэтгэл зүйчдийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадва...

2018-02-27

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын авлигын эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 2018 оны ажлын төлөвлөгөө ...

2018-02-23

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Ц.Амгаланбаяр, Захиргааны удирдлагын газрын дарга, хурандаа Б.Нямгомбо нар 2018 оны 0...

2018-02-23

2018 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-419 дүгээр нээлттэй хорих ангид ажиллаа...

2018-02-23

ШШГБ-ын нийгмийн ажилтнуудын мэргэшлийн болон манлайлах ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор 2018 оны 02 дугаар сарын 21-...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд