loader

Мэдээлэл

2020-04-28

uY9VwZTN9Hw&t=2s...

2020-04-27

2rsM_9wHSXY...

2020-04-27

vkLk_CyPok...

2020-04-23

Хорих ангид явуулж буй нийгмийн ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх, хоригдолд мэдлэг, мэдээлэл олгож, хоригдлын бүтээсэн бүтээл, бүтээлч санал санаачлагыг дэм...

2020-04-20

756ZJfuY9Sw...

2020-04-20

Төв архивын 2020 оны 01 дүгээр улирлын статистик мэдээ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд