loader

Мэдээлэл

2022-06-22

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэргэдэх Соёмбо чуулгаас 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангийн хүмүү...

2022-06-21

“Хүүхдийн эрх” нэгдсэн аяны хүрээнд Улсын ерөнхий прокурорын Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтэс, Нийслэлийн прокурорын газар, Шүүхийн шийдвэр...

2022-06-21

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх хэлтэс, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, дүүргийн пр...

2022-06-20

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын нэр дээр Дотоод хэргийн их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны сургуулийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэ...

2022-06-20

Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны 06 дугаар 17-ны өдрийн чуулганы хуралдаанаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, Монгол Улсын Батлан хамгаалах туха...

2022-06-13

Ахмадуудын дунд нийтийн биеийн тамир, спортыг дэлгэрүүлэх, тэдний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, бие бялдрыг хөгжүүлэх, эрүүл мэндийг хамгаала...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд