loader

Мэдээлэл

2020-05-07

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа анги, байгууллагуудын эмэгтэйчүүдийн зөвлөл хамтран системийн хэмжээн дэх эмэгтэй алба хаагчдыг о...

2020-05-07

Өдгөө 90 нас хүрч буй шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын ахмад настан Ч.Зоригт, З.Баасанхүү, Б.Данаажав нарыг байгууллагын “Хүндэт ажилтан” тэм...

2020-05-04

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар өдрийн байдлаар нийт 634 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. Нийт өргөдөл, гомд...

2020-04-30

JRmPTGo1cUY...

2020-04-30

“Сахилга, ёс зүйн салбар хороо”-ны ажлын талаар ...

2020-04-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, хорих анги, салбар нэгжүүдийн “Сахилга, ёс зүйн хороо”-ны 2019 о...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд