loader

Мэдээлэл

2019-12-30

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар нь 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 2006 өргөдөл, гомдол хүлээн авсан. ...

2019-12-30

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ ...

2019-12-27

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн хурлыг 12 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгууллаа. Шүүхийн шийдвэр гүйцэт...

2019-12-18

2019 оны жилийн эцсийн биелэлт...

2019-12-17

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага боловсон хүчнээ бэлтгэх зорилгоор харуул хамгаалалтын албаны ажилтан бэлтгэх сургалтыг Хууль сахиулахын их сургу...

2019-12-11

Авилгын эсрэг Олон улсын өдрийг тохиолдуулан Авилгатай тэмцэх газраас санаачлан “Шударга байдал ба олон нийтийн итгэл” сэдэвт хуулийн байгууллагуудын ...

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд