loader

ТӨВ АРХИВТ ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ БАРИМТЫН ТУХАЙ:

Тус архивт2019  оны эхний хагас жилийн байдлаар 30 хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудаас удирдлага зохион байгуулалтын 1931-2018 оны нийт 13’963 хадгаламжийн нэгжээр нөхөн бүрдүүлэлт хийгдээд байна.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд