loader

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын байгууллагын ТӨВ АРХИВ

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт Үндэсний төв архивын газраас 2009 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 90 дугаартай «Байгууллагын архив»-ын гэрчилгээг олгосон.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар болон харьяа алба, хорих анги, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, салбар, нэгжийн үйл ажиллагааны явцад үүссэн түүхэн ач холбогдолтой архивын баримтыг төвлөрүүлэн хадгалах зайлшгүй шаардлага бий болсноор Архивын ерөнхий газрын даргын 2015 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/144 дүгээр тушаалаар «Төрийн архивын батламж» олгож, Хууль зүйн сайдын 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дэргэд «Төв архив» байгуулагдсан.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд