loader

Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнууд сургалтад хамрагдав.

Авлигатай тэмцэх газраас төрийн захиргааны төв байгууллага, нийслэл, дүүрэг болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтнуудад зориулсан сургалт 2018 оны 1 дүгээр сарын 11, 12-ны өдөр “Олон нийтийн төв”-д зохион байгууллагдсан бөгөөд тус ерөнхий газрын харьяа 401,403, 405, 407, 409, 411, 415, 421, 429, 441-р Хорих анги, Цагдан хорих 461-р анги, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар, Банк хадгаламж зээлийн хоршоодын төлбөр барагдуулах ажлын алба, Баривчлах төв, "Хэрэмт цамхаг" УТҮГ-ын эрх бүхий албан тушаалтнууд тус сургалтад хамрагдав.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд