loader

ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ БАЙРЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОХИЖУУЛЛАА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Цагдан хорих 461 дүгээр хаалттай хорих анги нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлтэй хамтран алба хаагчдын ажиллах ая тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, харуул хамгаалалтын хяналтыг сайжруулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гадна орчныг телехяналтаар хянах боломж бүхий шалган нэвтрүүлэх байрыг засварлаж, шинэчлэн тохижуулж, ашиглалтад орууллаа.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд