loader

АЛБА ХААГЧДЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БҮСЧИЛСЭН СУРГАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ахлах, дунд шатны мэргэжилтнүүдийн хувь хүний болон ажил, албан тушаал, үүрэг гүйцэтгэлтэй холбоотой сэтгэл зүйн тогтвортой байдлыг хангах, мэдлэг, ур чадвар олгох “Хорих байгууллагын алба хаагчийн сэтгэл зүй” сэдэвт бүсчилсэн сургалтыг Хэнтий аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар-419 дүгээр нээлттэй хорих ангиас эхэлж байна.
Энэхүү сургалт нь төрөл, мэргэжлийн алба хаагчдад сэтгэл зүйн шинжлэх ухааны цогц ойлголт, ур чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой юм.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд