loader

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРАЛЦАГСДЫН ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРАЛЦАГСДЫН

ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ


Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Хүний нөөцийн бодлогын хөгжлийг бэхжүүлэх 2020-2024 оны дунд хугацааны хөтөлбөр”, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Мэдээлэл холбооны технологийн сургуультай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд байгууллагын алба хаагчдыг нээлттэй мэдээллээр хангаж, сонгон шалгаруулалт явуулж  Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд өнөөдрийн байдлаар 2 алба хаагч, 3 иргэн /алба хаагчдын ар гэр/, Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн Мэдээлэл холбооны технологийн сургуульд 2 иргэн /алба хаагчдын ар гэр/, нийт 7 хүнийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагатай байгуулсан гэрээг үндэслэн байгууллагын зардлаар сургаж байна.

Тус гэрээг жил бүрийн 6 дугаар сард суралцагсдын голч дүнг үндэслэн дүгнэдэг бөгөөд гэрээнд оролцогч талууд гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлэн ажиллаж байна.

                                                                                               

д/д

 

Хорих анги, байгууллагын нэр

Алба хаагчийн  овог, нэр

Нас,  хүйс

Албан тушаал

Мэргэжил, боловсрол

Элсэн  орсон сургуулийн нэр

Күрс

Элссэн огноо

Төгсөх огноо

2022-2023 оны хичээлийн жилийн төлбөр

 

1

ШШГЕГ-ын 405 дугаар хаалттай хорих анги

Э. Цэрэндорж

26, эр

Сувилагч

Бакалавр, сувилахуй

АШУҮИС

4

2019

2025

3.861.000.00

 

2

Д.Номин

 

30, эм

Сувилагч

Бакалавр, сувилахуй

АШУҮИС

4

2019

2025

3.861.000.00

 

3

Иргэн

Г.Маралгуа

86913533

20, эм

ЕБС

Бүрэн дунд

АШУҮИС

3

2019

2026

4.233.960.00

 

4

Х.Уянга

86464080

20, эм

ЕБС

Бүрэн дунд

АШУҮИС

3

2019

2026

4.233.960.00

 

5

О.Ганцэцэг

89192125

24, эм

Оюутан

Бүрэн дунд

“Шинэ анагаах ухаан” их сургууль

5

2019

2024

3.120.000.00

 

6

Д.Ууганбаяр

89995433

 

20, эр

ЕБС

Бүрэн дунд

ШУТИС-ийн “Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль”

3

2019

2024

4.202.240.00

 

7

Ч.Ганчулуун

89470414

20, эм

ЕБС

Бүрэн дунд

ШУТИС-ийн “Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль”

3

2019

2024

4.202.240.00

 

Нийт дүн

27.714.400.00

             

 

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд