loader

ХОЁР ДАХЬ АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн хоёр дахь албадан дуудлага худалдааг 2023 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10.00 цагт зохион байгуулна.


Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд