loader

ЗГХЭГ-ын даргын 2023 оны 98 дугаар тушаал

Аргачлал, загвар батлах тухай (ТЖАХ-ийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, үнэлэхтэй холбоотой) ЗГХЭГ-ын даргын 2023 оны 98 дугаар тушаал

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд