loader

Байгууллагын хэмжээнд “Өргөсөн тангарагтаа үнэнч зүтгэе” аяныг амжилттай зохион байгууллаа

ШШГЕГ-ын даргын 2022 оны А/45 дугаар тушаалаар “Өргөсөн тангарагтаа үнэнч зүтгэе” аяныг нийт анги, байгууллагын хэмжээнд 2022.03.01-2022.06.01-ний өдөр хүртэл 90 хоногийн хугацаатай зохион байгуулав. Аяны хүрээнд нийт 52 анги, байгууллага нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны тангараг, албан тушаалын тодорхойлолтоор хүлээсэн үүргээ шударгаар гүйцэтгэх зан суртахуун, дадал, чадварыг дээшлүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, илтгэлийн уралдаан, тэмцээнийг дотооддоо болон бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулан ажиллалаа.

Танд туслая

Хандалтын тоолуур

Чухал холбоосууд