Өргөдөл гомдол
Та мэдээлэлээ Крилл үсэгээр үнэн зөв бөглөнө үү! Жишээ: Нэр: Батдоржийн Болд гэх мэт.